Zespół Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera (MRKH) to uwarunkowana genetycznie aplazja (niewykształcenie się narządu) lub hipoplazja (znacznego stopnia niedorozwój) macicy i pochwy u osoby z fenotypem kobiecym z kariotypem 46,XX.

Należy do grupy chorób rzadkich, ponieważ według statystyk dotyczy ok. 1 na 4500 żywo urodzonych noworodków płci żeńskiej. W Polsce jest ok. 4400 osób z zespołem MRKH, a co roku rodzi się ok. 40 kolejnych dziewcząt.

Zespół MRKH u każdej osoby wygląda inaczej. Od całkowitego braku macicy, przez szczątkowe nieczynne rogi macicy, do szczątkowych rogów macicy ze szczątkową jamą z endometrium. Tak samo w przypadku pochwy — może być ona całkowicie nieobecna, występować w szczątkowej formie lub w formie zachyłka, który u niektórych dziewcząt jest na tyle duży, że przy podejmowaniu prób współżycia staje się w pełni funkcjonalną pochwą bez interwencji medycznej.

https://bezpestkowe.pl/