Ginekologia dziecięca i dziewczęca

O mnie

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop

Jestem specjalistką z zakresu położnictwa i ginekologii, seksuologii i uzyskałam międzynarodowy tytuł specjalisty z zakresu ginekologii dziecięcej i dziewczęcej (International Fellowship on Pediatric and Adolescent Gynecology).

Od 2021 roku kieruję pierwszym w Polsce Pododdziałem Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej, który powstał w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach, w ramach Katedry i Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W latach 2018-2022 pełniłam funkcję Prodziekana i Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Od 2016 roku pełnię funkcję Przewodniczącej Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Jestem również członkiem zespołu ekspertów EURAPAG (European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology).

Jestem zastępcą Redaktora Naczelnego Ginekologii Polskiej  – czasopisma PTGiP.

W 2006 roku uzyskałam stopień doktora nauk medycznych, w 2013 – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2018 – tytuł profesora nauk medycznych.

Od 2006 roku zajmuję się ginekologią dziecięcą i dziewczęcą. Leczę: stany zapalne narządów płciowych, sklejone wargi sromowe, nieregularne krwawienia miesiączkowe, krwawienia młodocianych, endometriozę nastolatek, torbiele/guzy jajników i wady narządów płciowych u dziewcząt. Aktywnie wspieram osoby z zespołem Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera, współpracując z projektem Bezpestkowe.pl.